Kolejny projekt kodeksu budowlanego ma być gotowy do końca 2016 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że nowy projekt kodeksu budowlanego będzie gotowy do końca 2016 r. Jakkolwiek konieczność skoncentrowania przepisów budowlanych w jednym akcie prawnym w zasadzie nie budzi wątpliwości, tak na krytykę zasługuje fakt, że będzie to już kolejny projekt kodeksu budowlanego. Poprzedni projekt przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego nie został entuzjastyczne przyjęty przez branżę, stąd należy mieć nadzieję, że tym razem projekt ten spełni oczekiwania i odbiurokratyzuje procedury, poprawi  działalność organów i zapewni lepsze współdziałanie uczestników procesu budowlanego.

 

Michał Mazur – radca prawny

13.05.2016 r.