Ministerstwo Finansów: Jest projekt ustawy o „podatku od hipermarketów”.

Projekt zakłada opodatkowanie przychodu ze sprzedaży detalicznej (czyli na rzecz konsumentów). Przewidywane są dwa progi podatkowe przy kwocie wolnej od podatku w wysokości 17 mln zł miesięcznie: pierwszy próg ze skalą podatkową w wysokości 0,8% podstawy opodatkowania (nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną od podatku) przy przychodzie miesięcznym w wysokości od 17 mln zł do 170 mln zł, oraz drugi próg w wysokości 1,4% od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę 170 mln zł. Projekt nie przewiduje opodatkowania sprzedaży detalicznej przez internet. Podatek zapłacony przez sprzedawcę detalicznego będzie stanowił u niego koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym.

 

Michał Mazur – radca prawny

24.05.2016 r.