Zmiany w ustawie o obrocie ziemią rolną. Teraz bank razem z właścicielem ustalą wartość nieruchomości rolnej.

Sejm zagłosował za zmianami do ustawy o obrocie ziemią rolną. Nowelizacja jest odpowiedzią na powszechną krytykę uregulowań przyjętych w pierwotnej wersji ustawy, ograniczających sumę hipoteki na nieruchomości rolnej jedynie do wartości rynkowej tej nieruchomości. Zgodnie z proponowanymi zmianami, teraz to bank wspólnie z właścicielem będą ustalać wartość nieruchomości rolnej przy udzielaniu kredytu hipotecznego. Rozwiązanie to ma ułatwić finansowanie inwestycji na gruntach rolnych. Zmianę należy ocenić jako idącą w dobrym kierunku, choć z punktu widzenia inwestorów jest ona wciąż niewystarczająca, albowiem w dalszym ciągu przy udzielaniu kredytu znaczenie będzie miała aktualna wartość nieruchomości a nie np. przyszła wartość nieruchomości – już po zrealizowaniu inwestycji. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

 

Michał Mazur – radca prawny

08.07.2016 r.