Postępowanie sanacyjne umożliwia sprzedaż nieruchomości rolnych dowolnemu podmiotowi.

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, nowe przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego znacznie ograniczają obrót ziemią rolną. Zakupu takiej nieruchomości może dokonać tylko ograniczony krąg podmiotów do którego zaliczamy: rolnika indywidualnego, Kościół i inne związki wyznaniowe, a także osoby bliskie zbywcy oraz Skarb Państwa. Istnieje jednak rozwiązanie prawne, które umożliwia sprzedaż nieruchomości rolnych dowolnemu podmiotowi np. deweloperowi lub zagranicznej firmie. Takim rozwiązaniem jest nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego, którego nie dotyczą przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Zatem przy zastosowaniu postępowania sanacyjnego można wydać nieruchomość rolną, a jej nabywcą może być wówczas jakikolwiek podmiot, bez żadnych ograniczeń.

 

Paweł Dubis – radca prawny

18.07.2016 r.