Fiskus pozwala rozliczać auta w całości w kosztach

Minister Finansów interpretacją nr DD9/033/543/JQP/SKT/2014/RWPD-107452 z dnia 30 września 2016 r. zmienił dotychczasową interpretację izb skarbowych, według których nie wszystkie wydatki na firmowy samochód można zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Stanowisko Ministra Finansów w tej sprawie jest następujące „sporadyczne wykorzystywanie samochodu firmowego dla potrzeb prywatnych nie ma wpływu na prawo zaliczania do kosztów podatkowych wydatków związanych z eksploatacją samochodu oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych„. Stanowisko to dotyczy jednak wyłącznie kosztów uzyskania przychodu. Aktualne pozostały dotychczasowe zasady rozliczania podatku VAT. Nadal Podatek VAT w pełnej wysokości może być odliczony w przypadku, gdy samochód jest wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej.