Zmiany w prawie budowlanym

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, który przewiduje liczne zmiany m.in. w prawie budowalnym. Projekt ustawy wprowadza wiele ułatwień dla przedsiębiorców. Do przewidywanych zmian należy m.in. poszerzenie katalogu robót budowlanych, które są zwolnione z pozwolenia na budowę lub zgłoszenia. Do robót tych wliczać się będą np. budowy parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, budowy zjazdów z dróg krajowych i zatok parkingowych na tych drogach.

Dla inwestorów pozytywną zmianą będzie możliwość uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w sprawie tymczasowych obiektów budowlanych. Po upływie czasu określonego w pozwoleniu na budowę organy do tej pory nakazywały rozbiórkę danego obiektu, po zmianach będzie możliwe dalsze jego użytkowanie.

Należy ocenić, że zaproponowane zmiany wpłyną na ułatwienie prowadzenia wielu inwestycji budowlanych.

Obecnie ustawa czeka na podpis Prezydenta RP