Nowelizacja ustawy o lasach ogranicza obrót nieruchomościami

Wydawałby się, że od 1 maja 2016 r. jedyne ograniczenia w sprzedaży i zakupie nieruchomości wprowadza ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Jednakże obrót nieruchomościami utrudnia również znowelizowana 13 kwietnia 2016 r. ustawa o lasach. Sprzedaż nieruchomości, która w ewidencji gruntów i budynków ma oznaczenie jako las, lub też jest przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy, ograniczona jest od maja 2016 r. prawem pierwokupu na rzecz Lasów Państwowych. Należy jednak mieć na uwadze, że nie zawsze może chodzić o typowy las, ale o działki letniskowe czy też nieruchomości przeznaczone pod inwestycje. Dlatego niewątpliwie obowiązek stosowania prawa pierwokupu znacznie wydłuży przeprowadzanie transakcji związanych ze sprzedażą nieruchomości. Istnieją jednak rozwiązania prawne, które już dzisiaj pomogą złagodzić formalności wynikające z przepisów znowelizowanej ustawy o lasach.

 

Paweł Dubis – radca prawny

12.05.2016 r.