All Posts By

przewo

Zmiana lokalizacji biura DMP-LEGAL

Z dumą i radością zawiadamiamy o zmianie lokalizacji biura DMP-LEGAL. Od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy w nowej odsłonie do naszej nowej siedziby w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 21, w budynku Rzeszów Business Park. Numery telefonów i e-mail pozostają bez zmian.

Czytaj więcej

SPECUSTWA MIESZKANIOWA PODPISANA!

Prezydent podpisał ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tzw. specustawę mieszkaniową. Z perspektywy inwestorów interesujące jest wprowadzenie przez ustawę standardów urbanistycznych m.in. inwestycja musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej, szerokość drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 6 m, inwestycja musi znajdować się w odległości nie większej niż 1000 m, a w miastach powyżej 100 000 mieszkańców…

Czytaj więcej

CZY WYPOWIADAĆ UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY?

Nowelizacja Kodeksu Pracy z dnia 22 lutego 2016 r. wprowadziła zmiany w prawie pracy w zakresie umów o pracę zawartych na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać obecnie 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może…

Czytaj więcej

IDĄ ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych zmianach w podatku od nieruchomości komercyjnych (tzw. podatek minimalny). Opodatkowane minimalnym podatkiem dochodowym mają być tylko te budynki (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu. Zasada ta miałaby też zastosowanie do podatku zapłaconego w 2018 r. Ustalony próg w wysokości 10 mln zł, od którego wartości…

Czytaj więcej

CO NOWEGO W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI W 2018 r.

Od początku 2018 r. nastąpił szereg zmian w przepisach prawa mających wpływ na rynek nieruchomości.   Wprowadzono gruntowne zmiany dotyczące m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. „ustawa uszczelniająca”, której następstwem jest prawdopodobne obniżenie rentowości spółek, działających na rynku nieruchomości.   Pojawił się nowy podatek od nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln złotych, w kwocie 0,42%. Przypuszcza się, że tam, gdzie…

Czytaj więcej

DMP-LEGAL od 01.10.2017 r. SPÓŁKĄ!

Od 1 października 2017 r. jesteśmy już spółką – DMP-LEGAL Dobrowolska Mazur Pasternak s.c. radców prawnych. To kolejny krok na drodze naszego zaplanowanego, osobistego i zawodowego rozwoju. Standard usług i jakość obsługi – bez zmian, na dotychczasowym najwyższym poziomie. Naszym Klientom dziękujemy za okazane nam zaufanie i pracujemy dalej z niesłabnącym entuzjazmem. Nowych, zapraszamy do współpracy.”

Czytaj więcej

Nadchodzą zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

W dniu 01 września 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak podają autorzy zmian: „Wprowadzane modyfikacje w znacznej części mają na celu doprecyzowanie przepisów ww. ustawy budzących wątpliwości interpretacyjne oraz takich, w stosunku do których w obrocie istnieją wątpliwości dotyczące ich stosowania”. Zmiany zakładają m.in., że pośrednikiem w obrocie nieruchomościami oraz zarządcą nieruchomości powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie,…

Czytaj więcej

Od 01 czerwca 2017 r. obowiązuje nowelizacja k.p.a.

Celem nowelizacji jest przyspieszenie postępowań administracyjnych, wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami, zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa. Nowe przepisy obowiązują od 1 czerwca 2017 r. Zmiany dotyczą głównie ogólnych zasad postępowania administracyjnego oraz środków przeciwdziałania bezczynności organów administracji publicznej. Bezczynność organów lub przewlekłość postępowania będzie można zaskarżyć…

Czytaj więcej

Łatwiejsza wycinka drzew po 1 stycznia 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku, w przypadku prywatnych posesji nie będzie już potrzebne zezwolenie na wycinkę, jeśli nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. W konsekwencji nowelizacja przewiduje także likwidację kar nakładanych za wycinkę na prywatnych posesjach. W przypadku wycinki związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą zgoda będzie wymagana w odniesieniu do drzew, których obwód mierzony na wysokości 130 cm przekroczy metr. Jest to nowe rozwiązanie, gdyż na gruncie starej…

Czytaj więcej