CZY WYPOWIADAĆ UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY?

Nowelizacja Kodeksu Pracy z dnia 22 lutego 2016 r. wprowadziła zmiany w prawie pracy w zakresie umów o pracę zawartych na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać obecnie 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech.
Z nowelizacji wynika, że w dniu 22 listopada 2018 r. wszystkie umowy o pracę na czas określony, które obowiązywały w dniu 22 lutego 2016 r. zostaną z mocy prawa przekształcone na umowy o pracę na czas nieokreślony.
Każdy pracodawca stanie przed dylematem, czy wypowiedzieć umowę o pracę zawartą na czas określony, czy pozwolić się jej przekształcić w umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. Wbrew pozorom czasu nie jest dużo, gdyż umowy o pracę zawarte na czas określony mają różne okresy wypowiedzenia. Nie wiadomo jak zachowa się sąd pracy, kiedy pracodawca wypowie umowę zawartą na czas określony, a koniec okresu wypowiedzenia przypadnie po 22 listopada 2018 r. Istnieje ryzyko, że sąd pracy uzna, że dokonano de facto wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony, co może wiązać się z negatywnymi konsekwencjami po stronie pracodawcy.