Zmiana lokalizacji biura DMP-LEGAL

Z dumą i radością zawiadamiamy o zmianie lokalizacji biura DMP-LEGAL. Od 1 lipca 2019 r. Zapraszamy w nowej odsłonie do naszej nowej siedziby w Rzeszowie przy Al. Armii Krajowej 21, w budynku Rzeszów Business Park. Numery telefonów i e-mail pozostają bez zmian.

Czytaj więcej

SPECUSTWA MIESZKANIOWA PODPISANA!

Prezydent podpisał ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących tzw. specustawę mieszkaniową. Z perspektywy inwestorów interesujące jest wprowadzenie przez ustawę standardów urbanistycznych m.in. inwestycja musi mieć bezpośredni dostęp do drogi publicznej, szerokość drogi wewnętrznej nie może być mniejsza niż 6 m, inwestycja musi znajdować się w odległości nie większej niż 1000 m, a w miastach powyżej 100 000 mieszkańców…

Czytaj więcej

CZY WYPOWIADAĆ UMOWY O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY?

Nowelizacja Kodeksu Pracy z dnia 22 lutego 2016 r. wprowadziła zmiany w prawie pracy w zakresie umów o pracę zawartych na czas określony. Okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać obecnie 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może…

Czytaj więcej

IDĄ ZMIANY W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH

Ministerstwo Finansów poinformowało o planowanych zmianach w podatku od nieruchomości komercyjnych (tzw. podatek minimalny). Opodatkowane minimalnym podatkiem dochodowym mają być tylko te budynki (ich części), które są oddane do odpłatnego używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu itp. Budynki niewynajęte (lub ich części) nie będą podlegać opodatkowaniu. Zasada ta miałaby też zastosowanie do podatku zapłaconego w 2018 r. Ustalony próg w wysokości 10 mln zł, od którego wartości…

Czytaj więcej