Komisja Europejska może nakazać Polsce zmianę przepisów dotyczących nabywania gruntów rolnych.

Komisja Europejska poleciła kilku Państwom Unii Europejskiej (m.in. Węgrom, Łotwie, Bułgarii, Litwie) zmianę przepisów ograniczających handel nieruchomościami rolnymi argumentując, że regulacje obowiązujące w tych Państwach naruszają zasadę wolnego rynku. Komisja Europejska ma wziąć pod lupę także przepisy obowiązujące w Polsce, w tym polską nowelizację ustawy, która weszła w życie w…

Czytaj więcej

Ministerstwo Finansów: Jest projekt ustawy o „podatku od hipermarketów”.

Projekt zakłada opodatkowanie przychodu ze sprzedaży detalicznej (czyli na rzecz konsumentów). Przewidywane są dwa progi podatkowe przy kwocie wolnej od podatku w wysokości 17 mln zł miesięcznie: pierwszy próg ze skalą podatkową w wysokości 0,8% podstawy opodatkowania (nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną od podatku) przy przychodzie miesięcznym…

Czytaj więcej

Kolejny projekt kodeksu budowlanego ma być gotowy do końca 2016 r.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiedziało, że nowy projekt kodeksu budowlanego będzie gotowy do końca 2016 r. Jakkolwiek konieczność skoncentrowania przepisów budowlanych w jednym akcie prawnym w zasadzie nie budzi wątpliwości, tak na krytykę zasługuje fakt, że będzie to już kolejny projekt kodeksu budowlanego. Poprzedni projekt przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjna Prawa…

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy o lasach ogranicza obrót nieruchomościami

Wydawałby się, że od 1 maja 2016 r. jedyne ograniczenia w sprzedaży i zakupie nieruchomości wprowadza ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego. Jednakże obrót nieruchomościami utrudnia również znowelizowana 13 kwietnia 2016 r. ustawa o lasach. Sprzedaż nieruchomości, która w ewidencji gruntów i budynków ma oznaczenie jako las, lub też jest przeznaczona…

Czytaj więcej

Zmiany w zamówieniach publicznych. Projekt nowelizacji ustawy zakłada, że Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie mógł ustalić wagę „ceny” na poziomie 60%.

W dniu 24 marca 2016 r. został zgłoszony przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on zmianę m.in. przepisu art. 91 ust. 2a, zgodnie z którym w kryteriach ofert zamówienia publicznego zamawiający będzie mógł ustalić wagę „ceny” w stosunku do innych…

Czytaj więcej