CO NOWEGO W PRAWIE NIERUCHOMOŚCI W 2018 r.

Od początku 2018 r. nastąpił szereg zmian w przepisach prawa mających wpływ na rynek nieruchomości.   Wprowadzono gruntowne zmiany dotyczące m.in. podatku dochodowego od osób prawnych, tzw. „ustawa uszczelniająca”, której następstwem jest prawdopodobne obniżenie rentowości spółek, działających na rynku nieruchomości.   Pojawił się nowy podatek od nieruchomości komercyjnych o wartości…

Czytaj więcej

DMP-LEGAL od 01.10.2017 r. SPÓŁKĄ!

Od 1 października 2017 r. jesteśmy już spółką – DMP-LEGAL Dobrowolska Mazur Pasternak s.c. radców prawnych. To kolejny krok na drodze naszego zaplanowanego, osobistego i zawodowego rozwoju. Standard usług i jakość obsługi – bez zmian, na dotychczasowym najwyższym poziomie. Naszym Klientom dziękujemy za okazane nam zaufanie i pracujemy dalej z…

Czytaj więcej

Nadchodzą zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami

W dniu 01 września 2017 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jak podają autorzy zmian: „Wprowadzane modyfikacje w znacznej części mają na celu doprecyzowanie przepisów ww. ustawy budzących wątpliwości interpretacyjne oraz takich, w stosunku do których w obrocie istnieją wątpliwości dotyczące ich stosowania”. Zmiany zakładają m.in., że…

Czytaj więcej

Od 01 czerwca 2017 r. obowiązuje nowelizacja k.p.a.

Celem nowelizacji jest przyspieszenie postępowań administracyjnych, wprowadzenie ram dla bardziej partnerskich relacji między administracją i obywatelami, zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa. Nowe przepisy obowiązują od 1 czerwca 2017 r. Zmiany dotyczą głównie ogólnych zasad postępowania administracyjnego oraz środków przeciwdziałania bezczynności organów administracji publicznej. Bezczynność organów lub…

Czytaj więcej

Łatwiejsza wycinka drzew po 1 stycznia 2017 roku

Od 1 stycznia 2017 roku, w przypadku prywatnych posesji nie będzie już potrzebne zezwolenie na wycinkę, jeśli nie jest ona związana z działalnością gospodarczą. W konsekwencji nowelizacja przewiduje także likwidację kar nakładanych za wycinkę na prywatnych posesjach. W przypadku wycinki związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą zgoda będzie wymagana w odniesieniu…

Czytaj więcej